Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Vykonávanie 4 Pa testu

Testom sa určuje, či je dostatočný prívod vzduchu v miestnosti pre spaľovanie. Test slúži na kontrolu limitných hodnôt podtlaku pre bezpečnú prevádzku plynových horákov a digestorov v domácnostiach a kotolniach.

Princípom 4Pa testu je meranie diferenčného tlaku medzi kotolňou a vonkajším prostredím .

Pre vykonanie merania spotrebič i odsávacie zariadenie spustíme na maximálny výkon.
Otvoríme vonkajšie okno a skontrolujte odťah spalín.
Vonkajšiu hadičku prevlečieme oknom. Následuje spustenie prístroja a kontrola nulového bodu.

Okno / dvere zatvoríme, cca 30 sekúnd počkáme a skontrolujeme podtlak.

Okno / dvere otvoríme, cca 30 sekúnd počkáme , mala by byť znovu dosiahnutá nulová línia.
Postup sa opakuje celkom 4 x

Prevádzka je bezpečná, ak tieto hodnoty neklesli pod hranicu 4 Pa !

Cena vykonania 4 Pa testu je 50 €