Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Sanovanie komínov

Komíny patria medzi najviac namáhané časti stavby. Bežne sú vystavené teplotám od 10 do 400 °C, pri vznietení sadzí až do 1 600 °C, pôsobeniu vodnej pary a chemikálií vznikajúcich v dymových splodinách. Nečudo, že po určitom čase ich treba rekonštruovať, obnoviť alebo vymeniť. Na tieto práce je najlepšie privolať skúseného odborníka.

Najviac namáhanou časťou komína je jeho nadstrešná časť. Pravidelným škárovaním muriva môžeme jej životnosť predĺžiť. Pri uvoľňovaní muriva je lepšie poškodenú časť rozobrať až po neporušené murivo (niekedy až do povalového priestoru) a nanovo vymurovať.

Cena sa odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.